Nieuw aanpak voor Bangladesh: Overheid investeert €1,9 miljoen in cross-sectorale aanpak

PERSBERICHT - 26 juni 2018

Nieuwe aanpak voor Bangladesh: Nederlandse Overheid investeert €1,9 miljoen in cross-sectorale aanpak ter voorkoming Groeiachterstand bij kinderen

AMSTERDAM - De investering van €1,9 miljoen markeert een nieuwe cross-sectorale aanpak voor de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Bangladesh. Deze investering richt zich op het toevoegen van een voedingscomponent in het huidige programma van Max Foundation ter verbetering van drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne in Bangladesh. Deze toevoeging is noodzakelijk om de groeiachterstand bij kinderen onder vijf jaar te voorkomen. Onderzoek toont aan dat deze gecombineerde aanpak driemaal zo effectief kan zijn in het terugdringen van groeiachterstand. Het gebrek aan gezonde voeding beperkt de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Dit leidt op lange termijn tot een achterblijvende mentale en fysieke ontwikkeling. Deze gevolgen zijn onomkeerbaar en dragen bij aan het in stand houden van (extreme) armoede die door meerdere generaties heen gaat. Het gecombineerde programma heeft een looptijd van tweeënhalf jaar (tot 2021) en bereikt in totaal 1,3 miljoen mensen. De Nederlandse Ambassade in Dhaka en Max Foundation geloven in de noodzaak voor innovatie en cross-sectorale ontwikkelingshulp. Ze willen efficiënter en meer resultaatverbeteringen realiseren, voor en samen met hen die het meest achtergesteld zijn.

Geen mens leidt zijn leven binnen de strikt afgebakende werkgebieden, zoals voedselveiligheid, werkgelegenheid of water, waarin de ontwikkelingssamenwerkingsector werkt. Bevallen in een onhygiënisch kraamruimte zonder stromend water. Eten en drinken van eenzijdig voedsel, dat in sommige gevallen bevuild is met bacteriën afkomstig van uitwerpselen. De uitdagingen van de mensen die in armoede leven stijgen uit boven vastgestelde gebieden. Dat geldt evenzo voor de oplossingen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid en WASH (Water, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne) kunnen niet gerealiseerd worden zonder een geïntegreerde, sector-overstijgende benadering. Riad Mahmud, Country Director, Max Foundation in Bangladesh verklaart:

"De ontwikkelingssector, de overheid inbegrepen, denkt nog steeds teveel in specifieke en begrensde sectoren. De crux is om verschillende aanpakken te combineren in één programma, zodat we zo efficiënt mogelijk ons gemeenschappelijk doel kunnen bereiken".

De verborgen kosten van groeiachterstand bij 160 miljoen kinderen wereldwijd hebben betrekking op de hoge frequentie van terugkerende ziektes en een verminderd vermogen om te leren. Dat zorgt voor beperktere kansen op de arbeidsmarkt. Het creëert een cirkel van armoede en slechte gezondheid die door generaties heen werkt. Zieke en ondervoede moeders bevallen van kinderen met een ondergewicht. De kinderen lijden vervolgens onder ontoereikende voeding en een verstoord immuunsysteem. Een geïntegreerde aanpak van gevarieerde voeding en WASH is de meeste effectieve manier om groeiachterstand bij jonge kinderen te voorkomen en de armoedecirkel te doorbreken. Daarnaast levert iedere geïnvesteerde euro voor het terugdringen van groeiachterstand een economisch rendement op van € 18 voor de nationale economie. 

Ambassadeprogramma's en Max Foundation

Leoni Cuelenaere, de Nederlandse Ambassadeur in Dhaka, zegt: "met deze geïntegreerde benadering werken we effectief aan de vooruitgang van de gezondheid van kinderen en moeders, en aan een sterkere economie van het zich snel ontwikkelende Bangladesh. Het karakteriseert onze manier van werken en verbindt onze inzet op de SDG-doelen op de thema’s water en voedselveiligheid. Met vertrouwen kijken we uit naar een geslaagde samenwerking met Max Foundation en haar partners om 1,3 miljoen moeders en kinderen te bereiken voor 2021."

In 2016 verhoogde de Nederlandse overheid de financiële bijdrage reeds met €4,9 miljoen voor de uitbreiding van het bestaande, langlopende samenwerkingsproject tussen de Nederlandse Ambassade en Max Foundation. Sinds 2012 zorgen hun gezamenlijke acties met succes voor het terugdringen van kindsterfte in de armste, meest kwetsbare en moeilijk te bereiken gebieden in het zuiden van Bangladesh. Het programma is in de uitvoering uniek in de wijze waarop het permanente hygiëne gedragsverandering promoot. Dit gebeurt bijvoorbeeld door slimme interventies, zoals de maandelijkse groeimetingsessies van kinderen in geselecteerde dorpen en gemeenschappen. De resultaten ervan worden vergeleken met groeidiagrammen zoals die in Nederland worden toegepast bij consultatiebureaus. Dit is een effectieve manier om gedragsveranderingen te kunnen monitoren.


Enkele feiten op een rijtje
  • Wereldwijd leven 160 miljoen kinderen met een groeiachterstand; mondiaal 24% van alle kinderen onder vijf jaar.
  • In de projectgebieden in de districten Patuakhali, Khulna and Satkhira, districten onderhevig aan de gevolgen van klimaatverandering en jaarlijkse overstromingen, heeft 40 procent van de kinderen onder vijf jaar een groeiachterstand.
  • Wereldwijd sterven 289.000 kinderen ieder jaar aan diarree en faeces gerelateerde infectieziekten, veroorzaakt door onveilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en slecht hygiëne gedrag. Dat is één kind per twee minuten.
  • Landen in Sub-Sahara Afrikaen in Zuid Azië die groeiachterstand (stunting) niet aanpakken, lijden een economisch verlies tot 9-10% van het GDP. 
Bronnen
  • World Bank, "Health - Prevalence of stunting height for age (% of children under 5)." 
  • Newman, J (2013). How Stunting is related to Adequate Food, Environmental Health and Care: Evidence from India, Bangladesh, and Peru, World Bank
  • Hoddinott et. al. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. Maternal and Child Nutrition, 9, pp. 69-82.
  • Data Patuakhali, http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/District_Underweight_Stunted_Children_12.pdf
  • WASHWatch (2017). 289,000 children die every year from diarrhoeal diseases caused by poor WASH. 
  • World Bank (2017). Reducing Inequalities in Water Supply, Sanitation, and Hygiene in the Era of the Sustainable Development Goals: Synthesis Report of the Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH) Poverty Diagnostic Initiative. 

Download het volledige persbericht hier

Terug naar het nieuwsoverzicht