Eerst zien dan geloven: hoe zorgen we voor betere resultaten in onze projecten?

(Foto banner: Wouter van Gens)

Geschreven door: Ania Sharwood


Stel, je laat een nieuw huis bouwen. Over het algemeen maak je dan geen exacte planning voor de aannemer; hoe en wanneer hij wat moet uitvoeren. Je vertrouwt erop dat hij weet wat hij doet. Je betaalt simpelweg voor een oplevering die voldoet aan jouw wensen: een stabiele structuur, een mooi ontwerp, goede isolatie... Hoe zou dit principe werken binnen ontwikkelingswerk? Max Foundation gaat ermee aan de slag.

Klínkt vanzelfsprekend: betalen voor resultaat.
Internationale NGO’s zoals Max Foundation huren vaak lokale partners, NGO’s of bedrijven in om hen te helpen bij de uitvoering van het werk in het veld. Op de huidige manier worden deze partijen op voorhand betaald. Het werk bestaat uit specifieke activiteiten die door de betalende partij, in dit geval wijzelf, worden bepaald. De resultaten, oftewel de impact, worden later geëvalueerd.

Maar vorig jaar vroegen wij ons af: “hoe kunnen we  zorgen voor nog betere resultaten?” We kwamen uit bij een model dat Payment by Results wordt genoemd, ook bekend als ‘PBR’. Dit model gooit de traditionele manier van samenwerken op de schop. Bij Payment by Results betalen we namelijk, zoals wanneer je een nieuw huis laten bouwen, nadat het werk gedaan is. En we laten de ander zelf bepalen hóe ze het werk uitvoeren.

Deze manier van werken wordt breed toegepast in het bedrijfsleven en krijgt steeds meer voet aan de grond binnen de ontwikkelingssamenwerking. Na een lange periode van voorbereiding, met nauwe samenwerking tussen onze lokale partners en ons team in Bangladesh, zijn we erg blij PBR te kunnen lanceren.

Tablets, call centres & data: hoe het werkt in de praktijk.
In de sloppenwijken van steden en afgelegen dorpen waar Max Foundation werkt, voeren families gegevens in over hun leefsituatie via een tablet. Een sleutel-indicator voor het testen van onze interventies is in hoeverre de kinderen te klein zijn voor hun leeftijd, oftewel: hoeveel kinderen zijn stunted? Ouders registreren daarom hoeveel kinderen ze hebben, hoeveel ze wegen en hoe groot hun kinderen zijn. In de app wordt hen bijvoorbeeld ook gevraagd wat ze precies weten over hygiëne en of ze toegang hebben tot veilig drinkwater.


(Foto door Wouter van Gens: het wegen van kinderen is een belangrijk onderdeel van ons prgramma om groeistoornissen in kinderen te voorkomen)

Deze informatie wordt in een grote database verzameld. Dit vormt het uitgangspunt voor het meten van de resultaten van onze toekomstige interventies. Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat waardevolle informatie over gezondheid van de gemeenschap ook toegankelijk wordt voor derden, waaronder de overheid.


(Foto door Eefje Dekkers: de tablets voor het registreren van data over de huishoudens worden getest)

Nadat lokale partners de interventies hebben uitgevoerd, zoals het geven van voorlichting over hygiëne en het installeren van waterleidingen, test Max Foundation de resultaten. Hiervoor hebben we een call centre opgezet in Dhaka. Iedereen die van onze WASH-diensten gebruik maakt, wordt gevraagd wat het effect ervan is op hun leven. Daarnaast zullen medewerkers van Max Foundation Bangladesh het veld bezoeken. Als de resultaten zijn geverifieerd aan de hand van de baseline data, ontvangen onze lokale partners (de rest van) hun betaling.

'Helemaal ons ding'
Met deze aanpak kunnen we er meer op vertrouwen dat onze interventies ook daadwerkelijk het effect hebben dat we beogen. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor een meer gelijkwaardige relatie met onze partners. Zoals onze collega Eefje Dekkers, die het opzetten van Max PBR coördineert, stelt: “Wij vertellen onze lokale partners niet meer hoeveel voorlichtingsbijeenkomsten ze moeten organiseren in de gemeenschappen over WASH. Zij moeten er simpelweg voor zorgen dat een bepaald percentage van de mensen is voorgelicht. Hoe onze partners dit resultaat bereiken, laten we over aan hun eigen creativiteit en expertise.”

Om kindersterfte in de meest kwetsbare, arme gemeenschappen te voorkomen, gelooft Max Foundation in investeren. We geven bewust niet zomaar weg. We willen er zeker van zijn dat de partijen die ‘geholpen’ worden, gezonde gemeenschappen kunnen opbouwen en succesvolle bedrijven kunnen runnen.  We verwachten dat het toepassen van PBR leidt tot een gunstige marktpositie voor deelnemende partners en tot het stimuleren van innovatie in het veld. Dit maakt PBR ook een investering in hun ondernemerschap.

Samenvattend, sluit de Payment by Results-aanpak naadloos aan bij de visie van Max Foundation.

Punten van discussie: wat gebeurt er bij overmacht, zoals een overstroming?
Is het eerlijk om te verwachten van een partner NGO met vaak een minimaal budget, om eerst zelf te investeren? Partners kunnen toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor slechte resultaten na een grote overstroming zoals afgelopen zomer? En, wat gebeurt er als er technische mankementen zijn in de applicaties? Deze vragen zijn legitiem. Daarom hebben we hier rekening mee gehouden. Zo gaan we partners deels op voorhand betalen en zullen we met die partijen van tevoren goed afspraken maken over verantwoordelijkheden waar overmacht van toepassing is.

Laten we ook gewoon fouten maken
Tot nu toe is Payment by Results nauwelijks met succes toegepast in de WASH-sector. Max Foundation hoopt dat onze toekomstige ervaringen gebruikt kunnen worden in de hele sector. Het zal niet meteen perfect gaan. Maar we weten allemaal: van fouten kun je leren!

Wil je meer weten over dit Max PBR? Neem dat contact op via onze communicatiemanager Bram Pauwels via bram@maxfoundation.nl 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht