Zomer vol overstromingen, herstel in Bangladesh in volle gang

Afgelopen zomer raasde orkaan Harvey over het zuiden van de Verenigde Staten. Meer dan 200,000 huishoudens waren het slachtoffer en raakten hun bezittingen kwijt. De armste gezinnen worden bij grote natuurrampen, vooral op lange termijn, het ergst getroffen. Dat snappen ze in Zuidoost Azie, dus ook in Bangladesh, beter dan wie dan ook. Daar is het elk jaar raak. Afgelopen augustus werd het zelfs de ergste overstroming in meer dan tien jaar genoemd. Vergeleken met de V.S. was er relatief weinig internationale persaandacht, ondanks het feit dat zeker een derde van Bangladesh overstroomd raakte. En in de hele regio (met India en Nepal) raakten tientallen miljoenen mensen in nood en verloren meer dan duizend mensen het leven. 

Drie van onze projectgebieden; Pathuakali, Kurigram en Sunamgonj, liepen grote schade op. Dit betreft bijna 5,000 huishoudens, ongeveer 25,000 mensen. Samen met de gemeenschappen, lokale NGO’s en overheden wordt er hard gewerkt aan het herstellen van de schade. 

  

(Foto's: verschillende, nieuwe maxi-basins worden geinstalleerd)

Maxi-basins, waterputten en latrines worden langzamerhand hersteld

Volgens onze collega’s in Dhaka zijn zeker 3,800 latrines en 1,200 waterputten in de MaxWASH gebieden beschadigd. Deze waren veelal ondergelopen door het water en daardoor niet bruikbaar. Een grote zorg is een grotere kans op diarree en andere water gerelateerde ziekten in de overstroomde gebieden. Het vervuilde water wat gedronken wordt is een bron van parasieten en bacteriën.

Wat wij kunnen doen
Gelukkig is er ook goed nieuws: een van onze vaste donoren stelde 50,000 euro beschikbaar voor noodhulp in onze projectgebieden. Met dit geld kan veel van de schade in Patuakhali, Kurigram en Sunamgonj hersteld worden.

  

(Foto's: Na de overstroming worden de putten doorgespoeld met bleekpoeder in sloppenwijken Kurigram)

Direct na de overstromingen zijn we samen met lokale partner NGO’s begonnen met het repareren van waterputten en toiletten. Omdat het vervuilde water bacteriën en parasieten bevat, adviseren we mensen om hun grond, toiletten en waterpompen goed schoon te maken met bleekwater. Bleekwater werkt desinfecterend en helpt bovendien tegen de stank van het verontreinigende water.

Voorlichting is meer dan ooit cruciaal
Daarnaast informeren we mensen over de gezondheidsrisico’s van de overstromingen. Onze lokale partner Eco-Social Development Organisation (ESDO) in Kurigram richtte een aantal servicepunten in de sloppenwijken op waar mensen terecht kunnen voor medicijnen en voorlichting over hygiëne. Onze partner Village Education Resource Center (VERC) doet hetzelfde in de gemeenschap Chhatak, in het district Sunamgonj.

Door de overstroming zijn spullen van mensen beschadigd of verloren. In Kurigram ontvingen zo’n honderd families daarom financiële hulp, 500 BDT (zo’n 5 euro), van ESDO ter compensatie.

Waarom is Bangladesh zo kwetsbaar?
Bangladesh bestaat voor tachtig procent uit uiterwaarden. Hierdoor is het land extreem kwetsbaar voor overstromingen. Jaarlijks komen overstromingen voor tijdens de moessons van juni tot september. Doorgaans overstroomt zo een 26,000 km2; 18% van het hele land. 

Wilt u meer weten? Of uw steun bieden aan onze lokale partner NGO voor het herstellen van de WASH-diensten die beschadigd zijn? Neemt u dan contact op met onze communicatiemanager Ania Sharwood via ania@maxfoundation.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht