Optimisme en inspiratie tijdens World Water Week

We waren er weer bij vorige maand: World Water Week in Stockholm, Zweden. Op dit platform van zo’n drieduizend deskundigen, beleidsmakers en NGO’s worden jaarlijks oplossingen uitgewisseld voor de meest urgente, water gerelateerde uitdagingen in de wereld. Voor het eerst dit jaar, en in drie verschillende seminars, presenteerde Max Foundation haar ervaringen. Onze directeur Riad Mahmud uit Bangladesh sprak onder ander over WASH en voeding, en de belangrijke rol van vrouwen in lokale beslisorganen.

Voor ons is het ieder jaar weer inspirerend om tijdens dit evenement ideeën uit te wisselen met gelijkgestemde organisaties. Max Foundation wil aanjager zijn van nieuwe en effectieve manieren van werken binnen de WASH-sector. Deze bijeenkomst gaf ons een gelegenheid om onze innovaties te laten zien en input te ontvangen van anderen.

Aandacht voor voeding onmisbaar in WASH
Dit jaar was het onderwerp stunting (groeiachterstand bij kinderen met ernstige langetermijngevolgen) zeer belangrijk. We willen uitdragen hoe het echt mogelijk is dorpen hier vrij van te maken. Samen met UNICEF Bangladesh presenteerde onze Country Director Bangladesh, Riad Mahmud, tijdens voor een volle zaal van 50 mensen de WASH-Nutrition Nexus: een effectieve aanpak om stunting te stoppen.

We bespraken voorbeelden uit de praktijk, waarbij een combinatie van WASH en gezonde voeding kan voorkomen dat kinderen ondervoed en onvolgroeid raken. We lieten zien hoe het bijhouden van de groei van kinderen tot gedragsverandering leidt en ervoor zorgt dat mensen hygiënischer gaan leven. Riad vertelt: “Het was heel bemoedigend om te zien hoe onze inbreng in Stockholm gewaardeerd werd, en er kwamen waardevolle suggesties uit de zaal. Je merkte tijdens de sessie dat men optimistischer werd over het kunnen tegengaan van stunting. In de hele sector, inclusief de overheid, wordt nog veel in hokjes gedacht. De crux zit hem in het combineren van interventies binnen één programma”.

(Foto: Onze directeur Bangladesh Riad Mahmud presenteert samen met facilitator Femke Markus)

De rol van vrouwen
Een van onze MaxWASH-projecten in het zuiden van Bangladesh diende als casestudie tijdens een seminar over de rol van vrouwen bij schoonwaterbeheer. Deelnemers in de sessie beaamden dat wanneer vrouwen in het plannen en onderhouden van WASH-diensten beslissende rollen krijgen, positieve transformatie mogelijk is. In een derde seminar bespraken we samen met het internationale WASH-netwerk onze leringen op het gebied van beheren en verwerken van ontlasting in Bangladesh.

Door het seminar zien we nieuwe mogelijkheden voor samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Ook denken we dat onze marktgerichte manier van werken, én het overhevelen van verantwoordelijkheid voor programma’s naar lokale gemeenschappen, overheden en ondernemers, helpt om de WASH-sector duurzamer te maken.

Interessante links (van andere organisaties) over het congres:

--> "Money, politics and business models: take homes from Stockholm"
www.ircwash.org/blog/money-politics-and-business-models-take-homes-stockholm?utm_source=Amplify&utm_campaign=19b62a9871-Amplify_July_2017&utm_medium=email&utm_term=0_d60e6862b4-19b62a9871-57610445

--> Over voeding en WASH
www.sanitationandwaterforall.org/news/nutrition-meets-wash-at-stockholm-world-water-week-2017/

--> Samenvatting sessies over 'fecal sludge management', inclusief de onze:
www.wash-alliance.org/wp-content/uploads/sites/36/2017/09/2-WAI-review-flyer.pdf

--> Conferentie World Water Week
www.worldwaterweek.org

Terug naar het nieuwsoverzicht