Zorgen over overstromingen in Bangladesh en Nepal

Het wordt de bijna ergste overstroming ooit genoemd in Bangladesh. Ook India en Nepal zijn ernstig getroffen. In totaal zijn zeker 24 miljoen mensen het slachtoffer geworden. Naast de dramatische gevolgen voor iedereen, maakt Max Foundation zich uiteraard ook zorgen om de mensen in onze projectgebieden. We zijn in nauw contact met collega’s en partner-organisaties in Bangladesh en Nepal.

Onze collega’s in de Bengaalse hoofdstad Dhaka geven aan dat drie van onze projectgebieden (in Kurigram en Sunamgonj) getroffen zijn. Dit betreft bijna 5,000 huishoudens; ongeveer 25,000 mensen. Voor zover wij weten zijn specifiek in deze gebieden geen doden gevallen. Onze lokale partner NGO Karuna Foundation in Nepal geeft aan dat er enkele mensen vermist zijn. We blijven in nauw contact met ze voor updates en hopen op het beste.


(Foto: overstroomde sloppenwijk in de stad Kurigram)

De impact op Max Foundation's projecten – wat wordt er gedaan?
In totaal zijn rond de 3,800 latrines en 1,200 waterputten, geplaatst als onderdeel van onze programma’s zoals MaxWASH, beschadigd. Veel van deze zijn volledig ondergelopen en daardoor nu niet bruikbaar. Hoewel wij geen noodhulp-organisatie zijn, zullen wij uiteraard alles doen om onze lokale partner-organisaties zoveel mogelijk te steunen. We werken ook met lokale overheden om te kijken hoe zij kunnen bijdragen aan het herstellen van de schade van de overstromingen. 


(Foto: waterput ondergelopen en niet meer bruikbaar)

Gevaren voor gezondheid na ernstige overstromingen
De langetermijn-gevolgen voor al kwetsbare gemeenschappen, zoals die in sloppenwijken en in afgelegen plattelandsgebieden, kunnen catastrophaal zijn. Vaak ontstaat er na waterrampen een sterke toename in ziektes, mede als gevolg van verslechterde hygiëne en voedseltekorten. Naast het bieden van onderdak, is het daarom cruciaal mensen te helpen hun gezondheid te beschermen. Onze lokale partner ESDO, die Max-WASH in de sloppenwijken van Kurigram implementeert, hebben speciale gezondheidskampen opgezet. In Chhatak is onze partner VERC, die aan stunting bij jonge kinderen werkt, bezig om kennis te delen over het hygiëne en het voorkomen van ernstige besmettingen.

Op dit moment is het erg moeilijk inschatten maar onze projectactiviteiten zullen waarschijnlijk meerdere maanden vertraging oplopen.

Hoewel zelden zo extreem als nu, komen overstromingen in Bangladesh jaarlijks voor
In Bangladesh zijn overstromingen van de kust- en riviergebieden algemeen. 80% van Bangladesh bestaat uit uiterwaarden, wat het land erg kwetsbaar maakt. Overstromingen komen normaliter voor tijdens de moessons van juni tot september. Elk jaar overstroomt zo een 26,000 km2; 18% van het hele land. Dit jaar lijkt de situatie vele malen erger; de BBC heeft het over meer dan een derde van het land dat nu overstroomd is geraakt.

Wilt u meer weten? Of uw steun bieden aan onze lokale partner NGO voor het herstellen van de WASH-diensten die beschadigd zijn? Neemt u dan contact op met onze communicatiemanager Ania Sharwood via ania@maxfoundation.nl.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht