Bowls and Dishes voor Max Foundation

Zoals voorgaande jaren heeft Bowls and Dishes weer een prachtig bedrag van 5000,- voor ons weten op te halen. Dit hebben zij gedaan van de omzet van hun WateR aardlijn servies. Het servies heeft, erg toepasselijk, een kenmerkende afdruk van een waterput deksel in elk item.

Weer willen wij Bowls and Dishes bedanken en iedereen die een aankoop heeft gedaan van hun aardwerklijn. We gaan weer mooie dingen doen van dit geld, dus ook namens de kinderen in Bangladesh: Bedankt!

Vind hun WateR servies hier:

http://www.bowls-dishes.com/nl/collecties/water/

Terug naar het nieuwsoverzicht