Disclaimer

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de webpagina’s van Max Foundation de uiterste zorg wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze webpagina’s wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Ter onderbouwing van ons werk raadplegen wij de meest recente cijfers van organisaties als bijvoorbeeld de World Health Organisation en UNICEF. Max Foundation is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Copyright © 2015 Max Foundation
Op alle webpagina's van Max Foundation (www.maxfoundation.org, www.maxfoundation.nl) is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van (delen van) deze pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Max Foundation, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Max Foundation wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.