Team Bangladesh

Riad Mahmud – Director

Riad werkte voor een aantal organisaties gespecialiseerd in waterprojecten. Hij werkte onder andere voor de Bengaalse overheid, BRAC en DAM (een partnerorganisatie van Max Foundation). Sinds mei 2012 is Riad directeur van Max Foundation Bangladesh. De reden die Joke en Steven hadden voor het oprichten van Max Foundation inspireerde Riad om de lokale voogd van Max te worden en hem verder te laten groeien in de kinderen van Bangladesh.

Kazal Adihul – Senior Programme Manager

Kazal heeft ruime ervaring als programma manager in de ontwikkelingssamenwerking. Via zijn vorige werkgever – DAM – kwam hij in aanraking met Max Foundation. Persoonlijke omstandigheden motiveerden hem om zich in te zetten voor Max Foundation: zijn vrouw kreeg tijdens de zwangerschap te maken met levensbedreigende complicaties en moest voor lange tijd opgenomen worden in het ziekenhuis. Zijn dochtertje woog slecht 3 pond bij haar geboorte en stikte bijna vlak na de bevalling. Gelukkig overleefde ze de eerste kritieke 48 uur. Deze ervaring inspireerde Kazal om zich in te zetten voor veilig moederschap bij Max Foundation.

Jamal Hossain – Administration & Finance

Jamal heeft meer dan zeven jaar ervaring als accountant in de ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft een passie voor transparantie. Jamal is constant op zoek naar mogelijkheden om de kosten per project te reduceren en daarmee de impact per euro te vergroten. Hij spoort lokale partners aan om hun overhead kosten verder te verlagen. En met succes: Max Foundation Bangladesh is onlangs tijdens een externe tussentijdse evaluatie erkend als ‘lage overhead’ organisatie.

Mohammad Irfan – Programme Manager

Irfan is een creatieve ingenieur met WASH ervaring. Voor hij bij Max Foundation aan de slag ging, werkte Irfan voor een ander Nederlands waterproject in Bangladesh. In samenwerking met onze lokale partners ontwikkelt hij de MAX-WASH waterpompen en latrines. Zowel Niels als Irfan nemen deel aan het YEP programma: een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse water sector die Young Potentials traint in de watersector.