Missie & visie

Max Foundation vindt dat er nog veel te veel kinderen onnodig sterven. Dat moet en kan anders. Ieder kinderleven is evenveel waard.

De missie van de Max Foundation is om zoveel mogelijk kinderlevens te redden op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. Onze visie is een wereld waarin kinderen onder de vijf jaar niet meer overlijden aan eenvoudig te voorkomen infectieziektes. Iedere dag sterven er zo’n 18.000 kinderen onder de vijf jaar onnodig aan infectieziektes als diarree, malaria en longontsteking. Onnodig? Ja, want deze ziektes kunnen gemakkelijk worden voorkomen door toegang tot schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en verbeterde hygiënische omstandigheden voor moeder en kind. Onze integrale aanpak van WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne) en HEALTH componenten, zoals veilig moederschap en gezonde voeding is daarom zeer effectief in het voorkomen van kindersterfte. Hetzelfde geldt voor de regio – Zuid Azië – waar we werken: vier van de vijf kinderen die sterven voor het vijfde levensjaar wonen in sub-Sahara Afrika of Zuid Azië.

Onze ambitie
Eind 2016 willen we 1.6 miljoen mensen hebben bereikt met onze MAX-WASH projecten.