WASH

Schoon drinkwater
Een uur heen én terug lopen voor water wat je ook nog eens ziek maakt. Je moet er niet aan denken, maar voor miljoenen mensen is dit de dagelijkse realiteit. Met onze water, sanitatie en hygiëne (WASH) programma’s voorzien we met één waterpomp zo’n honderdvijftig mensen van schoon drinkwater. Hoe we zorgen dat de pomp na een aantal jaar nog steeds functioneert? We stellen een onderhoudscommissie in die we trainen en van gereedschap voorzien. Op deze manier zorgen we dat de pomp nog wel twintig jaar meekan.

Sanitatie
In sommige ontwikkelingslanden hebben meer mensen een mobiele telefoon dan een toilet. Met alle gevolgen van dien: besmetting van het oppervlakte(drink)water en bacteriële infecties. Binnen onze WASH programma’s motiveren wij mensen om eenvoudige latrines tegen een betaalbare prijs aan te schaffen. Of op afbetaling. Ook bieden we trainingen aan leveranciers van latrines. Wij werken samen met het water- en sanitatieprogramma (WSP) van de Wereld Bank aan sanitatie marketing. Sanitatie marketing is een relatief nieuw vakgebied dat een sociale en commerciële aanpak hanteert om de vraag naar en het aanbod van verbeterde sanitatie faciliteiten op te schalen. Wat we nog meer doen? We bieden jongens en meisjes gescheiden latrines op scholen. Hierdoor neemt het schoolverzuim onder meisjes die al menstrueren sterk af.

Hygiëne voorlichting
Handen wassen na het toilet en voor én na het bereiden van voedsel: zonder voorlichting over hygiëne heeft het installeren van waterputten of het plaatsen van latrines slechts beperkt effect. Volgens de World Health Organisation (WHO) dringt het verhogen van bewustzijn over hygiëne kindersterfte met 45 procent terug. Voorlichting is dan ook de belangrijkste component van onze WASH programma’s. Aan de hand van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en werkgroepen maken we mensen bewust van de noodzaak van hygiënische leefgewoontes. Zo zorgen we op de lange termijn ook echt voor gedragsverandering.

Lees meer over onze WASH projecten>