Gezonde voeding

Kinderen die ondervoed zijn, zijn kwetsbaarder voor aan diarree gerelateerde infecties. Als we de impact van onze projecten willen vergroten is het voorkomen van ondervoeding en groeiachterstand van groot belang.

Een groot aantal kinderen in Zuid Azië is ondervoed. In Bangladesh is zelfs grofweg de helft van alle kinderen onder de vijf jaar ondervoed. Ondervoede kinderen zijn minder weerbaar tegen diarree gerelateerde ziektes. Tegelijkertijd kan terugkerende diarree en infecties van het maag-darmkanaal blijvende schade veroorzaken aan de ontwikkeling van kinderen in de vorm van een groeiachterstand. Met onze programma’s op het gebied van groeiachterstand, werken we aan ‘groeiachterstand-vrije dorpen’. Onze aanpak? We trainen vertegenwoordigers van de dorpen op het gebied van groeimonitoring, kinderen & voeding, wormcontrole en het stoppen van de consumptie van uitwerpselen.

Lees meer over onze projecten o.g.v. gezonde voeding>