Gezonde voeding

Veel kinderen die voor het vijfde levensjaar overlijden zijn al verzwakt door ondervoeding. Zo kan terugkerende diarree bijvoorbeeld blijvende schade veroorzaken aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen onder andere te maken met groeiachterstand met alle negatieve cognitieve en fysieke consequenties van dien: intellectuele achterstand en een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaat ziektes op latere leeftijd. In 2012 leed wereldwijd naar schatting een kwart van alle kinderen onder de vijf jaar aan groeiachterstand. In Bangladesh lijdt 41 procent van de kinderen onder de vijf jaar aan groeiachterstand.

‹ Terug naar "onze uitdaging"