MAX-WASH in Kurigram, Bangladesh

Veel aandacht van de overheid in Bangladesh gaat uit naar de landelijke gebieden. Maar: ook in de stedelijk gebieden is er nog altijd gebrek aan WASH en HEALTH voorzieningen – vooral hygiënische toiletten en leidingwater. Kurigram is één van de steden in Bangladesh die recent weinig overheidsinvesteringen heeft gezien op het gebied van water, sanitatie en gezondheid. In Kurigram heeft slechts 16 procent van de huishoudens toegang tot water uit een waterleiding. De waterpompen in dit gebied bevatten een te hoge concentratie ijzer en veel gebruikers van het water lijden aan water gerelateerde ziektes. Daarnaast hebben 7.459 van de 17.164 huishoudens geen toilet. Dit leidt – vooral tijdens het regenseizoen – tot onhygiënische leefomstandigheden. Ten slotte zijn er te weinig gezondheidscentra in de buurt. Er is een tekort aan getrainde vroedvrouwen en private klinieken zijn niet te betalen voor de arme bevolking. In dit project werkt Max Foundation samen met de private sector en het lokale bestuur van Kurigram voor een verbeterde toegang tot schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne.

Lokale Partner
Eco Social Development Organization (ESDO)

Doelgroep
31.465 bewoners

Duur
3 jaar (2015-2017)

Activiteiten
Het leveren van toiletten en leidingwater door (lokale) ondernemers. Het trainen van inwoners van Kurigam zodat zij in staat zijn de voorzieningen zelf te beheren. Er wordt onder andere training gegeven op het gebied van installatie en beheer van waterleidingen, veilig drinkwater en hygiëne rondom toiletgebruik. Het verbeteren van de hygiënische omstandigheden in het gebied. Scholen krijgen voorlichting, post natal care (pnc) counselors worden opgeleid, bijeenkomsten worden georganiseerd op het gebied van veilig moederschap en gezonde voeding voor kinderen. Ten slotte worden – samen met (lokale) ondernemers – gezondheidscentra geïnstalleerd.

Geplande resultaten

Water
Inwoners van Kurigram hebben toegang tot veilig water tegen een betaalbare prijs en zijn
zich bewust van water gerelateerde ziektes.

Sanitatie
Een deel van de huishoudens heeft een toilet gebouwd. En een groot deel van de inwoners is zich bewust van ziektes als gevolg van onhygiënisch toiletgebruik en van het belang van dagelijkse hygiënische gewoontes.

Hygiëne
De helft van de vrouwen heeft toegang tot medische hulp en complicaties rond de zwangerschap zijn met de helft gereduceerd. Daarnaast hebben 12 scholen betere WASH voorzieningen voor meisjes en jongens. Een overgroot deel van de inwoners is zich bewust van het belang van hygiënische leefomstandigheden.