MAX-WASH in Chittagong, Bangladesh

Ondanks eerder geïnstalleerde WASH- en gezondheidsvoorzieningen in Chittagong (Bangladesh), is de kindersterfte in dit district nog steeds hoog. Een belangrijke oorzaak van de hoge kindersterfte zijn diarree gerelateerde ziektes. Deze ziektes zijn een direct gevolg van een gebrek aan bewustzijn van WASH en slechte WASH voorzieningen. Slechts 41 van de 123 waterpompen in het gebied functioneren. En slechts 514 huishoudens van de 4.974 huishoudens in het district hebben toegang tot deze waterpompen. Daarnaast heeft slechts twintig procent van de huishoudens toegang tot een onhygiënische pit latrine – waarbij de rest van de bevolking zijn behoefte doet in het open veld. Een andere belangrijke oorzaak van de hoge kindersterfte is een gebrek aan getrainde hulp, post natal care counselors, voor zwangere vrouwen.

Lokale Partner
Space

Doelgroep
37.717 bewoners

Duur
3 jaar (2012-2015)

Activiteiten
Het geven van voorlichting en training op het gebied van veilig water, sanitatie, hygiëne en veilig moederschap. En het leveren van WASH hardware: waterpompen en toiletten. Er is een sterke focus op de rol van vrouwen binnen de WASH programma’s omdat er vaak sprake is van een oneerlijke verdeling van WASH taken tussen mannen en vrouwen. Vrouwen moet vaak uren lopen om water te halen en zijn daarnaast verantwoordelijk voor het huishouden.

Resultaten
Putten: 303
Toiletten: 4.460
Scholen voorzien van WASH: 12
Vroedvrouwen getraind: 94

In Chittagong district hebben meer mensen toegang tot goede water- en sanitatie voorzieningen. Bewoners zijn daarbij zelf in staat de hardware – waterpompen en toiletten – goed te onderhouden. Ook is de dagelijkse hygiëne verbeterd en krijgen zwangere vrouwen regelmatige bezoek van post natal care (pnc) counselors. Tenslotte: er is een eerlijkere verdeling tussen mannen en vrouwen als het gaat om WASH activiteiten. Hierdoor is de productieve tijd van vrouwen toegenomen.