MAX-WASH in Bhola, Bangladesh

In de gemeenschap Tajumuddina – district Bhola (Bangladesh) – leven 81.000 mensen onder de armoedegrens. Meer dan 57 procent van de bevolking heeft geen toegang tot hygiënische sanitaire voorzieningen. En slechts 42 procent van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater. De kindersterfte in Bhola is vijftig kinderen per duizend levend geborenen. Diarree gerelateerde ziektes zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Vrouwen en meisjes hebben problemen met baden en toiletgang rond de menstruatie als gevolg van een gebrek aan privacy en goede voorzieningen. Daarbij is er een gebrek aan verloskundigen en getrainde vroedvrouwen (post natal care counselors). Hierdoor krijgen de meeste vrouwen tijdens de bevalling te maken met kritieke momenten. Max Foundation steunt DAM bij het bereiken van verbeterde persoonlijke hygiëne en honderd procent sanitatie en veilig water in Tajumuddina.

Lokale Partner
Dhaka Ahsania Mission (DAM)

Doelgroep
47.000 bewoners

Duur
3 jaar (2012-2015)

Activiteiten
Het installeren van water en sanitatie hardware. En het ondersteuning van vrouwengroepen om bewustzijn en toegang tot primaire gezondheidszorg in de dorpen te verbeteren.

Resultaten
Putten: 193
Toiletten: 2.740 (waarvan 1.740 reparaties)
Vroedvrouwen getraind: 35

Vrouwen in de dorpen zorgen voor de planning, implementatie en het beheer van WASH programma’s. Zij zorgen bijvoorbeeld voor het bestrijden van ontlasting in het openbaar en het promoten van veilige hygiëne rondom de menstruatie. Daarnaast hebben mensen toegang tot waterputten, hygiënische toiletten en voorzieningen om te baden.