Water

Wat hebben we geleerd van het onderzoek van het Impact Centre Erasmus (ICE) naar interventies op het gebied van water?

Waterputten: Schoonwatervoorzieningen moeten geschikt zijn voor de Bengaalse context, waar een hoog risico op arseenvergiftiging geldt. Waterputten zijn dan het meeste kosteneffectief. Bovendien hebben waterputten over het algemeen weinig onderhoud nodig en bieden zij het laagste risico op bacteriologische besmetting. Ook  zijn putten waarschijnlijk de meest betrouwbare optie in zowel het droge als natte seizoen.

Waterleidingsysteem: Er is weinig bewijsvoering over de effectiviteit van waterleidingsystemen. Een van de twee diepgaandere studies geeft aan dat een waterleidingsysteem geen effect heeft op het voorkomen van diarree. Er is wel bewijs voor overige positieve effecten op het welzijn van huishoudens.

Waterkwaliteit op plaats van gebruik: Om de waterkwaliteit op de plaats van gebruik te verbeteren, kunnen verschillende technieken worden toegepast. Deze betreffen verbeterde watercontainers, BioSand filters, Life Straws (een stevig rietje met een filtersysteem), chloreren, keramische filters en zonne-desinfectie. Van alle filters lijken de keramische filters de meeste “Value for Money” te bieden. Zonne-desinfectie schijnt echter nog betere resultaten te geven als het gaat om “Value for Money”.

Wat betekent dit voor Max Foundation?
De interventies die zogenaamde hardwarecomponenten bevatten voor veilig water, zoals waterputten en waterleidingsystemen, kunnen worden gezien als de eerste stap in het voorzien van alomvattende en verbeterde WASH. Bewijsvoering suggereert dat deze waterkwaliteit-interventies, gecombineerd met verbeterde waterverwerking en opslag, een positieve impact hebben op de gezondheid van kinderen. Deze interventies zijn daarom cruciaal voor een duurzaam effect van WASH. Bovendien bieden waterputten een effectieve bescherming tegen arseenvergiftiging.

Er is geen bewijs over de effectiviteit van waterleidingsystemen specifiek voor diarreebestrijding. Echter biedt veilig water dichtbij huis via een waterleidingsysteem wel positieve effecten op het welzijn van huishoudens, zoals economische ontwikkelingen en armoede. Deze aspecten hebben weer wél een positief effect op het verbeteren van de gezondheid van kinderen en de bestrijding van kindersterfte.

Max Foundation ziet ook het belang van het voorkomen van herbesmetting van water en heeft daarom uitgebreide waterveiligheidsplannen toegevoegd aan het WASH-programma. Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie is dit de meest effectieve methode om de consistente veiligheid van drinkwater te garanderen.