Voeding

Wat hebben we geleerd van het onderzoek van het Impact Centre Erasmus (ICE) naar interventies op het gebied van voeding?

Over het algemeen kunnen we concluderen dat het promoten van groeimetingen (GMP) bij jonge kinderen veelbelovend is. Het stimuleert moeders om hun gedrag te veranderen, mede doordat de negatieve effecten van de groeiachterstanden zichtbaar worden gemaakt voor de hele gemeenschap.

Wat betekent dit voor Max Foundation?
Max Foundation richt zich in eerste instantie op positief gedrag met betrekking tot gezonde kindervoeding door het monitoren van groei bij kinderen. Het bewijs over de prestaties van GMP als een screeningsprogramma is echter nog niet toereikend. Er is meer onderzoek nodig om de effectiviteit ervan aan te tonen.

Borstvoeding: Het promoten van borstvoeding is veelbelovend om een verschil in het leven van een kind te maken. Echter ligt de oorzaak van het niet geven van borstvoeding meestal niet bij gebrek aan kennis. Het komt vaak door tijdsgebrek van moeders, bijvoorbeeld omdat ze moeten werken.

Wat betekent dit voor Max Foundation?
Er is veel literatuur die duidelijk beschrijft waarom borstvoeding cruciaal is in de strijd tegen kindersterfte. Baby's die uitsluitend borstvoeding hebben gehad gedurende de eerste zes maanden van hun leven groeien goed. Baby’s die dit tot twee jaar hebben gekregen, hebben minder infecties en ernstige ziekten. Dit geldt ook voor kinderen van wie de moeder HIV-positief is. Het toevoegen van educatie over borstvoeding in de programma’s van Max Foundation is daarom een logische keuze.