SRH en Veilig Moederschap

Wat hebben we geleerd van het onderzoek van het Impact Centre Erasmus (ICE) naar interventies op het gebied van SRH en Veilig Moederschap?

Veilig Moederschap: De optimale interventie voor meer veilige geboortes is om deze zoveel mogelijk te laten begeleiden door opgeleide verloskundigen (SBA’s). Echter op het platteland is er een groot tekort aan SBA’s. Er moet derhalve worden erkend dat dit geen haalbaar doel is. Wel is er bewijs dat in gebieden met hoge sterftecijfers van kinderen onder de 14 jaar, de traditionele vroedvrouwen (TBA’s) bijdragen aan het verminderen van deze cijfers als ze getraind worden.

Menstruele Hygiëne Management: In de studies tot nu toe is er geen ​​relatie gevonden tussen interventies op het gebied van Menstruele Hygiëne Management (MHM) en reproductieve gezondheidsproblemen, zoals infecties van voortplantingsorganen. Er kan echter niet geconcludeerd worden dat MHM helemaal geen positieve invloed heeft op Seksuele Reproductieve Gezondheid. Er blijkt namelijk wel een sterke correlatie te zijn tussen slechte menstruele hygiëne, gendergelijkheid en het percentage meisjes dat op jonge leeftijd stopt met school. 

Wat betekent dit voor Max Foundation?
Max Foundation promoot Veilig Moederschap door het geven van informatie binnen de gemeenschappen. Deze is gericht op het promoten van pre- en postnatale zorg. Max Foundation heeft opgemerkt dat men bezorgd is over de bekwaamheid van TBA’s. Er vindt dan ook een transitie plaats naar de aanbeveling van SBA’s. Alhoewel dit een optimale interventie zou zijn om de sterfte onder kinderen te verlagen, is het helaas geen haalbaar doel vanwege een groot tekort aan SBA’s op het platteland. Max Foundation traint daarom traditionele vroedvrouwen zodat ook zij kunnen bijdragen aan het verminderen van kindersterfte onder de 14 jaar.

Verder heeft Max Foundation ook elementen op het gebied van Seksuele Reproductieve Gezondheid in het programma opgenomen, zoals gendergelijkheid en Menstruele Hygiëne. De interventies zijn op dit moment het meeste gericht op het verbeteren van water, sanitatie en hygiëne-faciliteiten. Toiletten met afsluitbare deuren bieden vrouwen en meisjes bijvoorbeeld veiligheid en privacy. Bovendien kunnen verbeterde afvalvoorzieningen voor maandverband en dergelijke bijdragen aan menstruele hygiëne en het verminderen van schaamte.