Hygiëne

Wat hebben we geleerd van het onderzoek van het Impact Centre Erasmus (ICE) naar interventies op het gebied van hygiene?

Het veranderen van gewoontes is van cruciaal belang om te zorgen dat interventies effectief zijn. Hiervoor moeten goede praktijken op het gebied van hygiëne en sanitatie gepromoot worden. Diverse studies hebben het effect van de promotie van hygiëne-interventies op de vermindering van diarree onderzocht. Een meta-analyse laat een gemiddelde effectiviteit zien van een relatieve risicoafname van 31% bij jonge kinderen

Reviews laten ook zien dat programma's effectiever zijn wanneer ze maar een beperkt aantal boodschappen bevatten. Bovendien moeten mensen zich focussen op 'veilige' hygiëne in de epidemiologische zin, in plaats van 'goede' hygiëne in morele zin. Tenslotte bleken de programma’s waarin mensen van zeep werden voorzien effectiever te zijn dan die zonder.

Wat betekent dit voor Max Foundation?

Ondanks dat er toegang is tot veilig water en sanitaire voorzieningen, erkent Max Foundation dat bij het ontbreken van hygiënisch gedrag ziekteverwekkers zich alsnog zullen verspreiden. We zien ook dat gedragsverandering op het gebied van hygiëne generatiegebonden is. Daarom is het essentieel deze verandering in volgende generaties te behouden. Dit houdt in dat er in de programma’s naast het voorzien in hardwarecomponenten als waterputten, een belangrijke focus zal liggen op onderwijs via zogenaamde ‘courtyard sessions’. Onderzoek toont aan dat hygiëne-programma's op de korte termijn goed lijken te werken. Dit geldt met name voor educatie rondom handen wassen en het creëren van bewustzijn over de oorzaken van diarree.