Onderzoek

Max Foundation streeft naar duurzaamheid en maximale impact van onze projecten. Dit willen we bereiken door onze interventies continu te monitoren en te evalueren, en daarmee inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze aanpak.

Hulp van de wetenschap
Om de effectiviteit van onze interventies te meten, vroegen wij hulp aan het Impact Centre Erasmus (ICE). Dit onderzoekscentrum koppelt wetenschap aan de praktijk om maatschappelijke organisaties te helpen hun impact te vergroten. ICE onderzocht voor ons wat de meest effectieve WASH-interventies zijn om kindersterfte te bestrijden. Om dit te kunnen meten, worden de kosten van de interventie afgezet tegen de opbrengst, namelijk een jaar gezond leven. Ofwel hoeveel geld kost het om een DALY (Disability Adjusted Life Year)[1] te voorkomen. Op deze manier kan de “Value for Money” van een interventie berekend worden.

[1] Een DALY wordt berekend door de volgende optelsom te maken:
Het aantal verloren jaren veroorzaakt door een vroege dood als gevolg van een ziekte + het aantal verloren jaren veroorzaakt door het lijden als gevolg van een ziekte. Een DALY voorkomen, betekent een jaar gezond leven gewonnen.

Resultaten in een toegankelijke database
Samen met Max Foundation verzamelde ICE wetenschappelijk bewijs uit de literatuur op het gebied van WASH- en HEALTH-interventies. Deze zijn vervolgens verwerkt in een database die voor iedereen toegankelijk is. Zo kunnen niet alleen wij, maar ook andere organisaties die op het gebied van WASH en HEALTH actief zijn, makkelijk zien wat de ‘Value for Money’ is van bepaalde interventies, zoals hygiëne-voorlichting.


Algemene conclusie 
Het ICE-onderzoek toont aan dat WASH zeer waarschijnlijk de meest kost-effectieve manier is om diarree en sterfte van kinderen onder de 5 jaar in Bangladesh te voorkomen en hiermee bij te dragen aan een gezonde start voor zoveel mogelijk kinderen in Bangladesh. Dit bevestigt voor Max Foundation dat we met de huidige werkwijze op de goede weg zijn om onze missie te bereiken. Voor een overzicht van de conclusies per interventie op het gebied van water, sanitatie, hygiëne, seksuele reproductieve gezondheid (incl. veilig moederschap) en voeding zie hieronder.