Hoe we werken

Onze missie is kindersterfte voorkomen op de meest effectieve en efficiënte manier. Hoe we dit doen? We hanteren een bedrijfsmatige aanpak: samenwerkend, duurzaam, met operational excellence, demand creation en met MAX value for money. Als particulier initiatief dat gestart is door ondernemers hebben wij een aantal bedrijfsprincipes hoog in het vaandel staan.

Duurzaam
Uiteindelijk willen we duurzame oplossingen bieden voor het voorkomen van kindersterfte. Hoe we dat doen? Door lokale gemeenschappen zelf eigenaar te maken van onze projecten. Alleen als mensen zelf investeren voelen ze zich ook verantwoordelijk voor het beheer. Lees meer over onze duurzame WASH service >

Samenwerkend
Samen bereiken we meer. Iedere organisatie heeft zijn eigen kennis en expertise in huis. Door samen te werken met partners met complementaire krachten kunnen we elkaar versterken. We werken samen met lokale gemeenschappen, organisaties en overheden.

Operational Excellence
Wij willen de beste zijn van de klas. We vragen onszelf continue af: kan het niet beter, innovatiever en effectiever? Door continue te monitoren, evalueren en bij te schaven worden we steeds een beetje beter.

Max Foundation gaat innovatieve partnerships aan op het gebied van monitoring. Zo werken we samen met Akvo om de transparantie in de WASH-sector te verbeteren. Samen met hen werken we bijvoorbeeld aan mobiele informatieverzameling. Ons team in het veld gebruikt kosteneffectieve smartphones voor het verzamelen van informatie. Op deze manier wordt dataverzameling gemakkelijker en maken we minder fouten.

MAX Value for money
Wij willen zoveel mogelijk impact creëren met zo weinig mogelijk middelen. Hoe we dit doen? Door het benchmarken van onze projecten en hiermee onder andere de kosten te optimaliseren. Tevens richten we ons op de allerarmste mensen. Daar is de behoefte het grootst en kunnen we dus de meeste impact behalen.

Demand creation
Wij leggen mensen niets op, maar informeren hen eerst op het gebied van hygiëne. Dit nieuwe bewustzijn creëert een vraag naar schoon drinkwater en een hygiënisch toilet. Ook geven we geen dingen weg: we laten mensen zelf investeren in latrines en waterpompen. Alleen op deze manier waarborgen we de duurzaamheid van onze projecten.

Vrouwen en meisjes
Vrouwen en meisjes spelen een belangrijke rol in onze programma’s. De negatieve effecten van een gebrek aan veilig water en sanitaire voorzieningen zijn het grootste voor vrouwen en meisjes. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het halen van water en hebben een veilige plek nodig om naar het toilet te gaan waarbij ze geen risico lopen op aanranding, seksuele intimidatie of een aanval van dieren.

‹ Terug naar "ons werk"